Human Design

Vad är Human Design och hur arbetar jag med det?

Ett system som enligt mig lyfter begreppet personlig utveckling till en egen nivå. När man får vetskap kring sin egen Design som ger en information om bland annat ens styrkor, egenheter, utvecklingsområden, där man är menad att briljera osv, kan man inte annat att bli häpen. Man kan förenklat likna det vid ett högst avancerat personlighetstest, där man inte har haft möjlighet att påverka utfallet.

Kartan berättar för en hur man är menad att energetiskt vara i världen. Denna information gör att man med mer lätthet kan ta sig an det som livet ger en, utan att för den sakens skull "göra" så mycket. Human Design handlar mycket lite om görandet, utan snarare om varandet. Ens Design är konstituerad som den är oavsett om man väljer att ta del av informationen, det är alltså inget man måste "göra" sig fram till.  För många blir det snarare en gåva att få till sig saker som de egentligen alltid har vetat. 

Genom födelsedatum, plats/stad i världen man är född samt klockslag, får man fram en ritning och den "screenshot" av ens energetiska konstitution - ens Design. Är du nyfiken på hur den ser ut, kan du kika här.

Som med allting annat så finns det ingen one-size-fits-all-metod. Vissa tillvägagångssätt resonerar med en, andra inte. Precis som vissa föredar att vända sig till en psykolog och andra till en coach, så är det utfallet som är väsentligt; dvs är det hjälpsamt för mig i min situation och tar det mig framåt?

I mitt arbete lägger jag fokus på kopplingarna till och från hjärta. Ibland handlar det om kopplingen mellan huvud och hjärta och andra gånger hjärta till hjärta. För mig är Human Design ett fint redskap, men endast ett av många sätt att komma dit.

I vilket fall ska man använda sig av informationen i ens karta på ett stöttande sätt. Human Design är endast menat att hjälpa oss att med lätthet vara och verka i detta liv, och det är den utgångspunkt jag har i mitt i arbete när jag använder mig av systemet. Det var verkligen något som slog an i mig när jag kom i kontakt med detta för första gången, kände omedelbart att det resonerade starkt med mig, blev helt enkelt WOW-ad!

Human Designs ursprung kommer ur en sammanflätning av det hinduistiska chakrasystemet, Livets träd, Iching, astrologi och kvantfysik.

Väljer du att arbeta med mig så tar vi oss framåt tillsammans med eller utan Human Design, det är en sak som är säker!